Mijn Opleiding Master of HRM krijgen om te werkenMASTER OF HRM
Met de perfecte personen op een geschikte plek wint ons moderne bedrijf in onze Nederlandse kennis- en diensteneconomie een concurrentieslag. Niet enkel de middelen en services tellen, maar vooral dit menselijk kapitaal kan zijn cruciaal. Dit betekent het daar een grote, strategische rol wegens HR kan zijn weggelegd.

DOELGROEP


U heeft ons afgeronde bacheloropleiding op dit gebied betreffende HRM of in een vergelijkbare richting en summier 5 jaar relevante werkervaring. In uw bedrijf zit u op tactisch niveau en de baas stelt u in staat opdrachten op strategisch niveau te verrichten. Een Master HRM is zeker interessant zodra u dan ook HR-manager, senior HR-adviseur of beleidsmedewerker bent. Verder mits u zit wanneer (alleen) consultant is die HR Master ons waardevolle investering.

TOELATINGSASSESMENT VOOR DE MASTER HR


Heeft u dan ook ook niet het juiste opleidingsniveau en wilt u dan ook toch deelnemen? Dan doet u dan ook ons toelatingsassessment. Lees verdere aan dit assessment of neem aanraking op met de opleidingsmanager een persoonlijk en vrijblijvend advies.

WERKVORM


Gedurende een Master HRM doet u bekende op, ontvangt u inzicht en ontwikkelt u dan ook vaardigheden welke u zodra strategische en ondernemende HR-professional versterken. U dan ook volgt 4 masterclasses waarin u literatuur bestudeert en praktijkcases uitwerkt. Iedere masterclass sluit u dan ook af met ons individuele opdracht, gericht op de eigen organisatie.

BUSINESS PROJECT HR MASTER


Een integrale toets bij iedere masterclass met deze HR master is dit oplossen betreffende een bestaand vraagstuk. U dan ook gaat in groepsverband een HRM-geval aangrijpen bij een organisatie van ons aangaande de mededeelnemers. Tenslotte levert u ons toepasbaar idee op, dus een organisatie heeft op deze plaats meteen voordeel over. In de thesisfase van een Master HRM gaat u dan ook zo’n business vraagstuk alleen Opleiding Master of HRM onderzoeken, presenteren en verdedigen. In uw thesis komt een inhoud van een hele master aan voorstel en het uitgewerkte idee wordt daadwerkelijk geïmplementeerd in een organisatie.

ERVAREN BEGELEIDING MASTER HRM DEELTIJD


Ervaren docenten uit een praktijk en professoren met ons bewezen staat van dienst begeleiden u dan ook tijdens een master human resources. Ze realiseren een geschikte vertaalslag van wetenschappelijke ontwikkelingen tot professionele en handige vaardigheden en doeltreffend gedrag. De literatuur kan zijn grotendeels Nederlandstalig, maar verder gedeeltelijk Engelstalig.

MASTER OF HRM - AvansPlus - AVA003 HRM Infographic Hyperlink 8.20.18 by PlusCursus on Scribd


**Copyright van AvansPlus**

RESULTAAT


Na dit afronden over de Master HRM beschikt u dan ook hrm opleiding deeltijd over relevante kennis en vaardigheden. U dan ook heeft ons beroepshouding ontwikkeld waarmee u op managementniveau succesvol werkt. U beseft de toegevoegde waarde binnen hr opleiding post hbo complexe managementvraagstukken en strategievorming te tonen. Organisatieontwikkeling en organisatieveranderingen kan u succesvol implementeren. De HR-expertise wordt cursus hrm medewerker efficiënt ingezet teneinde te komen tot bekendste performance van de medewerkers. Zo draagt de strategisch HRM-beleid Cursus Master of HRM optimaal voor aan een organisatiedoelstellingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *